ISSP უსაფრთხოების ოპერაციების ცენტრი უზრუნველყოფს უსაფრთხოების მენეჯმენტის სერვისებს, მათ შორის აღმოჩენათა მართვა და მათზე რეაგირება, ინციდენტების მართვა, შესაბამისობის მენეჯმენტი, ლოგების მართვის პლატფორმა და კიბერ საფრთხეებზე უწყვეტი "ნადირობა". 
ჩვენი სერვისები კომპანიებსა და ორგანიზაციებს ეხმარება გააუმჯობესონ თავიანთი შესაძლებლობები რათა უკეთ უზრუნველყონ IT ინფრასტრუქტურის მონიტორინგი, გამოავლინონ ფარული ქცევითი ანომალიები და საფრთხეები ადრეულ ეტაპზე და მოახდინონ დროული რეაგირება ინციდენტებზე.
ISSP SOC სერვისების გამოყენებით, ჩვენს მომხმარებლებს აქვთ  წვდომა  მოწინავე ტექნოლოგიებთან, მათი შეძენის გარეშე და ჰყავთ გამოცდილი, მოტივირებული გუნდი, რომელიც მუშაობს მათზე, ყოველგვარი ძალისხმევისა და ხარჯის გარეშე, რომელიც დაკავშირებულია კიბერუსაფრთხოების უმაღლესი დონის პროფესიონალების დაქირავებასთან, სწავლებასთან და შენარჩუნებასთან.

ჩვენი ექსპერტები მუდმივად აკონტროლებენ ორგანიზაციის ქსელს, სერვერებსა და ბოლო მომხმარებლებს სპეციფიკური კომპრომისული ინდიკატორებისა და მაღალი რისკის ქცევის ნიმუშების აღმოსაჩენად. საფრთხის აღმოჩენის შემთხვევაში, მისი წარმოშობა, დეტალები და პოტენციური ზემოქმედება საფუძვლიანად იკვლევა და ორგანიზაციის რეაგირების ჯგუფის ყურადღების ცენტრში ექცევა.
ISSP MDR სერვისების გამოყენებით, საწარმოებსა და ორგანიზაციებს შეუძლიათ აღმოაჩინონ და რეაგირება მოახდინონ კიბერ საფრთხეებზე უფრო სწრაფად, უფრო ეფექტურად და გაუმკლავდენ ბევრად რთულ საფრთხეებს ნაკლები დანახარჯებით.

უსაფრთხოების ინციდენტზე ორგანიზაციის რეაგირების სიჩქარე და ეფექტურობა განსაზღვრავს მცირე დარღვევას აქვს ადგილი თუ დიდ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ნებისმიერმა ინციდენტმა, რომელიც არ იქნება სათანადოდ დამუშავებული, შეიძლება გამოიწვიოს მონაცემების გაჟონვა ან სისტემის მუშაობის დარღვევა, რაც გამოიწვევს მნიშვნელოვან ფინანსურ, იურიდიულ და რეპუტაციულ ზარალს. ISSP-ის ინციდენტების მართვის სერვისები კომპანიებს ეხმარება ყველა ინიცირებული ინციდენტის დამუშავებაში, რათა მოხდეს ყოველი რისკის შემცველი ხდომილების უსაფრთხოებაზე შემოწმება, ინციდენტებზე სწრაფად რეაგირება, სერვისებისა და პროცესების აღდგენა და შესაძლო მომავალი ინციდენტებისა და რისკების პრევენცია. ინციდენტების მართვა და დამუშავება ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ამოცანაა კიბერუსაფრთხოებისა და IT ჯგუფებისთვის. ISSP SOC მზადაა ეს პასუხისმგებლობა აიღოს საკუთარ თავზე, რაც ორგანიზაციის უსაფრთხოების ჯგუფს საშუალებას მისცემს ფოკუსირება მოახდინონ სტრატეგიულ განვითარებაზე.

ISSP– ში ვიყენებთ პროაქტიულ მიდგომას ჩვენი მომხმარებლების IT ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების მართვისთვის. ორგანიზაციებს ვთავაზობთ მომსახურებას მოწყვლადობის შესამოწმებლად, ანომალიების მოძიებას, გამოვლენილი ხარვეზების დამუშავებას, მოწყვლადობის ათვისების თავიდან აცილების და მათი გამოსწორების გზების მოძიებას. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ აღმოჩენილ ყველა მოწყვლადობას მისი სიცოცხლის ციკლის განმავლობაში, რაც ამარტივებს მათი მართვის მთელ პროცესს.

ISSP SOC- ის ექსპერტები ეხმარებიან ორგანიზაციებს განსაზღვრონ მიმდინარე კონტროლი მოთხოვნების შესაბამისად და რეკომენდაციას უწევენ ცვლილებებს, რომლებიც საჭიროა უსაფრთხოების შესაბამისობის სხვადასხვა სტანდარტისა და ჩარჩოების შესასრულებლად. სათანადო კონტროლის განხორციელებით, კომპანიები და ორგანიზაციები შეასრულებენ შესაბამის კანონებს, წესებსა და პროცედურებს, აგრეთვე შეინარჩუნებენ რისკებს მისაღები დონეზე.

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მთავარი პროცესი, რომელიც საშუალებას აძლევს ორგანიზაციებს ეფექტურად განახორციელონ ექსპერტიზე და გამოძიება, ცნობილია ლოგების მართვისმართვის პრაქტიკით. ISSP SOC გთავაზობთ  უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ, როგორც ონლაინ, ასევე ადგილობრივ პლატფორმას, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა კვანძის ფართო მიმოხილვას, შესაბამისობის შესახებ დეტალურ ანგარიშსა და ლოგების გარანტირებულ მიწოდებას.

arrow&v

ვაშინგტონი
1300 I Street NW
400E, ვაშინგტონი
კოლუმბიის რაიონი,
20005
+1 202 749 8432

კიევი
10/14 რედისჩევის ქ., კიევი
უკრაინა,
03124
+380 44 594 8018

თბილისი
33 ბ, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, 0179, თბილისი,
საქართველო

+995 32 224 0366

ვროცლავი
გრაბარსკის ქ.
1, 50-079 ვროცლავი,
პოლონეთი

+48 71 747 8705

ალმაატი
808V, შევჩენკოს ქ. 165B, 050009 ალმაატი,
ყაზახეთი

+7 727 341 0024

i n f o @ i s s p . c o m

© 2020 by ISSP - Information Systems Security Partners